همایش نگار

دبیرخانه همایش


آدرس دبیرخانه :تهران – میدان امام حسین – خ مازندران – خ کفایی امامی – جنب درمانگاه مهینیه – دانشکده مهندسی صنایع – طبقه 3 – دبیرخانه سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )