همایش نگار

آرمانهای همایش


توسعه دانش مهندسي صنايع بومي شده
انتقال دانش و تجربه از صنایع پیشرو به دانشگاه ها و بالعکس
تقويت بنيه علمي متخصصين ايراني و پشتيباني از سازمانهاي تخصصي مهندسي صنايع و گسترش آنها به عنوان زيربناي توسعه
ایجاد فضایی برای حمایت از طرح ها و مقالات برتر دانشگاهی توسط سازمان ها و نهاد های صنعتی کشور
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )