همایش نگار

عناوین کارگاه های آموزشی


کارگاه تولید ناب از پايه درک درست و عميق سيستم توليد تويوتا
سمینار 4 ساعته مدیریت و کنترل پروژه
سمینار 4 ساعته مهندسی کیفیت و تجزیه تحلیل سیستم
کارگاه آموزشی 8 ساعته EFQM دوره 8 ساعته WBS
سمینار معرفی مهندسی مالی و بازار سرمایه
کارگاه 8 ساعته مدیریت ریسک
دوره 8 ساعته برنامه ریزی استراتژیک
دوره 8 ساعته استاندارد بین المللی مدیریت انرژی ISO 50001
سمینار رایگان 4ساعته داده کاوی
دوره 8 ساعته استاندارد بین المللی بهینه سازی انرژی ISO 16000
دوره 8 ساعته استاندارد بین المللیISO27000
دوره مدیریت سازمانی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )