همایش نگار

محورهای همایش

 برنامه ریزی و بهینه سازی سیستم های انرژی
 مهندسی مالی و بورس
 تفکر ناب در صنعت و خدمات
 زنجیره تامین و لجستیک
 پویایی های سیستم و مهندسی سیستم
 کارآفرینی و توسعه کسب و کار و بهره وری
 برنامه ریزی و مدیریت پروژه
 مهندسی کیفیت و قابلیت اطمینان
 جانمایی و جایابی تسهیلات
 فناوری اطلاعات و برنامه ریزی منابع انسانی ERP
 کاربرد منطق فازی و تصمیم گیری چند معیاره
 مدل سازی و شبیه سازی سیستم ها
 هوش مصنوعی
 مدیریت دانش ، مدیریت استراتژیک و استراتژی اقیانوس آبی
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )